Make your own free website on Tripod.com

Du’a when leaving home 

     “ Bismillahi tawakkaltu ‘alallaah, laa haula walaa quwwata illaa billah ”

Du’a before entering into the toilet 

     “ Allahumma inni aaoj bika minal khubussi wal khabhaees ”

Du’a after exiting the Toilet 

     “ Al hamdu lillahilaji ajhaba anil aja va aafani ”

Du’a before while entering into the mosque 

     “ Allah humma maf ta ali abvaba va rahmatika ”

Du’a after exiting from the mosque 

     “ Allah humma inni as aluka min fajlika ”

Du’a after ajaan 

     “ Allah humma rabba hajahid davatid tammati vassalati kaimati aati mohammada nilvasilata valfazilata vata ra jatar rafiya vabaassu makamam mahmuda nillaji vaadtahu varjukna shafataho yow mal qayamate innika la tukhliful miyaad ”

Du’a before entering Home 

     “ Allahumma inni as aluka khairal moalaji va khairal makhraj ”